Na wyświetlaczu terminala widzimy 2 przyciski - z wyborem weryfikacji zawartości karty miejskiej lub zakupem biletu za pomocą karty płatniczej lub urządzenia z funkcją NFC.

20190306 112335

Jeżeli posiadamy imienną kartę miejską, wystarczy zbliżyć kartę w rejonie czytnika terminala (fotografia poniżej)

20190306 112436

Na wyświetlaczu terminala ukaże się informacja o pobraniu z portmonetki środków na przypisany rodzaj biletu.

20190306 1124410

Jeżeli płacimy za bilet kartą płatniczą lub urządzeniem z funkcją NFC, wybieramy właściwy bilet.

20190306 112519

System informuje nas o wartości pobrania i prosi o zbliżenie karty lub urządzenia

20190306 112533

Jeżeli transakcja zostanie zaakceptowana przez bank, system poinformuje nas w oknie terminala

20190306 112538 1

Jednocześnie otrzymamy potwierdzenie skasowania biletu za przejazd

20190306 112545

 

KONTROLA BILETÓW ELEKTRONICZNYCH

Podczas kontroli biletów kontroler podejdzie do nas z czytnikiem/terminalem

20190306 112640

Jeżeli kupiliśmy bilet na przejazd kartą miejską, zostaniemy poproszeni o zbliżenie naszej karty do czytnika/terminala kontrolera (rys. poniżej)
W oknie czytnika kontroler zweryfikuje ważność biletu, posiadane środki i ważność portmonetki.

20190306 112632

 Jeżeli za przejazd płaciliśmy kartą płatniczą lub urządzeniem z funkcją NFC, zostaniemy poproszeni o zbliżenie karty lub urządzenia do czytnika/terminala kontrolera.
Zostanie pobrana lista zakupionych biletów.

20190306 112842

Na ekranie czytnika/terminala zostanie wyświetlona lista zakupionych biletów odczytaną kartą płatniczą.

20190306 112845

Zawsze podczas podróży pojazdem wyposażonym w terminal możemy sami zweryfikować wartość portmonetki i biletu używając przycisku weryfikacji karty miejskiej.

Jeżeli nie posiamy ważnego biletu, wyświetli się informacja jak poniżej.

20190306 112426